Izdelki iz različnih materialov za materinski dan, priprava na prireditev (1.-9.r.)